Αριθμητική Επίλυση Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων

Μιχάλης Πλεξουσάκης και Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης

Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Πανεπιστήμιο Κρήτης