Μαθηματική Χρηματοοικονομία

Μαθηματική Χρηματοοικονομία

Μιχάλης Λουλάκης

ISBN: 978-960-603-169-4
Copyright © ΣΕΑΒ, 2015

Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - ΄Οχι Παράγωγα ΄Εργα 3.0.
Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

www.kallipos.gr

image02

Click on the dice

image01
Συγγραφή:Μιχάλης Λουλάκης Κριτικός αναγνώστης:Δημήτρης Χελιώτης Γλωσσική Επιμέλεια: Θεόφιλος Τραμπούλης Τεχνική Επεξεργασία: Μανόλης Γκαραγκούνης-Βλατάκης Εξώφυλλο:Έλενα Ζακινθυνού


Open The Book