Περιεχόμενα - Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας

Συγγραφή

Απόστολος Ν. Παπαδόπουλος

Ιωάννης Μανωλόπουλος

Κωνσταντίνος Τσίχλας


Κριτικός Αναγνώστης

Δημήτριος Κατσαρός


Συντελεστές Έκδοσης

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Μανωλόπουλος

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Τσίχλας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: Α. Ν. Παπαδόπουλος, Κ. Τσίχλας

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ HTML: Ι. Καρύδης

ISBN: 978-960-603-457-2

Copyright © ΣΕΑΒ, 2015

Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους όρους της άδειας Creative Commons

Αναφορά ∆ημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση -  ̵́Οχι Παράγωγα  ̵́Εργα 3.0.

Για να δείτε ένα αντίγραφο της άδειας αυτής επισκεφτείτε τον ιστότοπο

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου

http://www.kallipos.gr